Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna

Projekt „Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna“ v rámci výzvy Tromso realizuje Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity jako hlavní řešitel ve spolupráci s městem Brnem. Projekt je příkladem propojení aplikovaného výzkumu na akademické úrovni s praxí tvorby a implementace konkrétních opatření na lokální úrovni realizované městem. Zároveň propojuje oblast přírodních i humanitních věd na příkladu znečištění ovzduší a jeho vlivu na zdraví obyvatel dle jejich chování.

Cílem projektu je vytvoření aktualizace Akčního plánu pro zlepšení kvality ovzduší ve městě Brně, a to na základě nejen certifikovaného měření kvality ovzduší s dvojnásobnou hustotou oproti kontinuálnímu měření), ale i na základě měření zátěže obyvatel znečištěným ovzduším v souvislosti s jejich dopravním chováním. Tomu odpovídá otázka, zda jedinec je schopen a motivován změnit své dopravní chováni, pokud je si vědom, že změna dopravního módu má významný vliv na jeho zdraví.

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info