Výsledky měření ovzduší s dětmi

Pomocí malých senzorů jsme byli schopni měřit s dětmi celý týden jejich běžného školního života. Na analýze časoprostorových dat se ještě pracuje, ale můžeme si ukázat, jak vypadají výsledky, které například získají účastníci studie a jejich rodiče. Z grafu je vidět, že některé aktivity zvyšují celkovou zátěž a jiné se vůbec neprojeví. To lze vhodně konzultovat s každým účastníkem a zjistit, které činnosti by případně mohli omezit nebo upravit jejich fungování. V tomto grafu je třeba patrné, že domácí ovzduší je převážnou část týdne lepší než jinde, ale to nemusí být vždy pravidlem, pokud máme doma zdroje znečištění jako jsou kotle, časté smažení nebo třeba kouření v domácnosti.

Bez popisku

Jak je vidět z mapy, podařilo se nám s dětmi naměřit převážnou část Brna, a to až několika tisíci záznamy.

Bez popisku

První náhled do dat také ukázal, že jsou určité rozdíly mezi koncentracemi naměřenými na cestách do a ze školy v jednotlivých školách. V tomto případě je ale potřeba dávat pozor na období, kdy byly jednotlivé školy měřené. Například všechny školy, které vykazovaly při cestách dětí nejvyšší naměřené koncentrace, byly všechny měřené v únoru, kdy byly letos v Brně vůbec nejnižší naměřené teploty.

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info