Výsledky měření ovzduší v Brně

Hlavním výsledkem projektu je získání datové sady naměřených imisních koncentrací znečišťujících látek na 12 různých lokalitách na území města Brna v průběhu 1 roku se zohledněním ročních období, včetně laboratorní analýzy naměřených vzorků, vyhodnocení získaných dat a závěrečné zprávy hodnotící převládající typ znečištění, koncentrace znečišťujících látek a identifikace míry významu jednotlivých zdroj znečištění.

Závěry z tohoto měření jsou k dispozici zde:

Souhrn

V rámci projektu byla vytvořena také nová rozptylová studie pro Brno:

Rozptylová studie

Přílohy k rozptylové studii:

Příloha 1 Příloha 2 Příloha 3

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info