Výzkumná studie: Vliv mobility na expozici dětí znečištěnému ovzduší

ClAiMon Brno (ChiLdren AIr MONintoring Brno)

Výzkum se zabývá mobilním měřením expozice znečištěného ovzduší u dětské populace v Brně. Cílem je zjistit individuální expozici dětí znečištěnému ovzduší na základě jejich denní mobility a chování.

Stanovené úkoly:

Personální vzorkovač

Jak funguje:

Personální vzorkovač slouží k monitorování prachových částic různých velikostí, koncentrace CO2, teploty a vlhkosti vzduchu. Data jsou ukládána do interní zálohované paměti přístroje a v nastavených časových intervalech zasílána na zabezpečený server. Všechna data jsou označena identifikátorem přístroje, datem, časem a souřadnicemi z přijímače GPS. O napájení se stará dobíjecí akumulátor, dobíjení je možné ze standardních nabíječek (např. mobilních telefonů) pomocí konektoru USB C. Sběr dat probíhá 1x za 1 min při změně GPS a dat 1 x za 10 min při neměnném GPS. Data jsou odesílána na server každou celou hodinu.

Technické parametry:

Použité senzory Sensirion SPS30, Sensirion, SCD40-D-R2
Koncentrace CO2 400 – 2000 ppm, přesnost +/- 50 ppm
Prachové částice PM1 / PM2,5 / PM4 / PM10 v rozsahu 0 – 1000 μg/m3
Přesnost PM1 + PM2,5 0 - 100 μg/m3 ±10 μg/m3; 100 - 1000 μg/m3 ±10 % m.v.
Přesnost PM4 + PM10 0 - 100 μg/m3 ±25 μg/m3; 100 - 1000 μg/m3 ±25 % m.v
Teplota vzduchu -10°C … +60°C, přesnost +/- 0,8 °C
Vlhkost vzduchu 0 … 100 % RH, přesnost +/- 6 % RH
Komunikace GPRS 2G, SIM 1024MB / pevná předplacená karta 1GB / 10 let
Interní zálohovaná paměť 512 kB
Akumulátor 3,7 V / 2800 mAh
Provoz z akumulátoru 20 hod, dobíjení kabelem USB C
Rozměry 85 x 95 x 20 mm
Váha 200 g

 

Bez popisku

Jak spolehlivě měří:

Průběh koncentrací PM1 měřený personálním vzorkovačem (modrá) a referenčním měřidlem (Airpointer) (žlutá)

Zásadním úkolem bylo získat účastníky do výzkumu

Prezentovali jsme výzkum na brněnských školách. Učitelům i dětem jsme vysvětlovali, proč je tento výzkum důležitý a jak se můžou děti se svými rodiči zapojit.

Bez popisku
Bez popisku

Děti se dozvěděly, že účast ve výzkumu obnáší zejména nošení měřicího přístroje a vysvětlili jsme jim, jak je třeba ho nosit.

Bez popisku

Kromě toho jsme děti také o kvalitě ovzduší vzdělávali.

Bez popisku

A podařilo se! Zapojilo se přes 150 žáků 1. - 9. tříd z 12 základních škol v Brně.

Co bylo úkolem účastníků a jak to probíhalo

1) Děti nosily personální vzorkovač

Všechny děti u sebe nosily personální vzorkovač kontinuálně po dobu 7 dnů v zimě a 7 dní v létě, aby se zachytila sezónní variace různých zdrojů znečišťování ovzduší. Školáci nosily personální vzorkovač uchycený na batohu nebo za opaskem. O přístroj nebylo nutné se příliš starat, stačilo ho jednou denně nabít.

Bez popisku
Bez popisku

2) Vyplňování záznamníků denní aktivity

Abychom mohli přiřadit aktivitu k naměřené kvalitě ovzduší, děti nebo rodiče zaznamenávali, co po celý den dělali a jaké dopravní prostředky využívali.

3) Dotazníkové šetření pro rodiče

Dotazníky nám pomůžou:

  • zjistit vliv mobility, volby dopravních prostředků na vystavení znečištění ovzduší
  • zjistit vliv typu a charakteristiky bydlení a chování v domácnosti na vnitřní expozici ovzduší
  • odhadnout ekonomické náklady a hodnoty související se zdravím v důsledku znečištění ovzduší
  • analyzovat a statisticky testovat vliv těchto charakteristik na získané výsledky

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info