Pozvánka na výstavu

Pozvánka na výstavu

Výstava „JAK SE DÝCHÁ V BRNĚ? aneb máš šajnu o luftu ve štatlu“ je až do 15. 3. 2024 k vidění na Mendlově náměstí.

Akční plán zlepšování kvality ovzduší Brno

Zastupitelstvo města Brna schválilo 30. 1. 2024 aktualizovaný Akční plán zlepšování kvality ovzduší na nadcházející roky. Akční plán byl připravován od konce roku 2022, v průběhu první poloviny roku 2023 probíhala projednávání se zástupci městských částí, městských organizací, dotčených odborů a neziskovými organizacemi. Vzešlé připomínky byly zapracovány do dokumentu a následně byla připravena dokumentace pro posouzení SEA, zda bude dokument dále posuzován z hlediska vlivu na životní prostředí. Stanovisko, že nebude dokument dále posuzován procesem SEA obdrželo v listopadu 2023.

Pozvánka na výstavu

Pozvánka na výstavu

Výstava prodloužena do 20. 10. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info